۲برنامه ویژه نوروز ۹۶ تلویزیون پارس و بامداد آدینه احمد آزاد و یاران بخش.mp3۶ ویژه نوروز ۹۶ تلویزیون پارس و بامداد آدینه احمد آزاد و یاران بخش - Nowruz 96 Part 6
Original name: Nowruz 96 Part 5

69.98 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

۴برنامه ویژه نوروز ۹۶ تلویزیون پارس و بامداد آدینه احمد آزاد و یاران بخش - Nowruz 96 Part 4
Original name: Bamdade Adineh

31.04 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

۵ برنامه ویژه نوروز ۹۶ تلویزیون پارس و بامداد آدینه احمد آزاد و یاران بخش - Nowruz 96 Part 5
Original name: Hossain Kamrava

82.63 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Nowruz 96 Part 3 ۳ برنامه ویژه نوروز ۹۶ تلویزیون پارس و بامداد آدینه احمد آزاد و یاران بخش
Original name: Norouz Part 1 برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۵ تلویزیون پارس

28.92 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخشی از برنامه ویژه نوروز تلویزیون پارس اجرایی از احمد آزاد و با حضور و همکاری بانو فرشته ملک فرنود
Original name: Ahmad Azad

32.3 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

برنامه ویژه سال نوی میلادی ۲۰۱۸ با حضوربانوان فایزه و بدری همت یار Happy New Year
Original name: Bamdade Adineh

64.66 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

1 25 بخشی از برنامه بامداد آدینه - Bamdade Adineh
Original name: Ahmad Azad

34.1 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخشی از برنامه ویژه نوروز تلویزیون پارس اجرایی از احمد آزاد و با حضور بانو فایزه
Original name: Norouz Part 2 برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۵ تلویزیون پارس

63.63 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

حسین کامروا برنامه ای شاد در بامداد آدینه - Hossain Kamrava
Original name: Bamdade Adineh Sept/ 7/

93.76 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخش نخست - Norouz Part 1 برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۵ تلویزیون پارس
Original name: Ahmad Azad Shahla Sarshar & Mojdeh Habibi

60.31 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Piyaleh احمد آزاد در برنامه ویژه نوروز تلویزیون جهانی پارس پیاله - Ahmad Azad
Original name: Yalda Show Part 1

9.16 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخشی از برنامه بامداد آدینه با حضور فایزه و شهاب - Bamdade Adineh
Original name: Bamdade Adineh

27.52 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

احمد آزاد در برنامه ویژه نوروز تلویزیون جهانی پارس بیاد گلپا ای ساقی پیاله پر کن - Ahmad Azad
Original name: Norouz Part 4

8.98 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخش دوم - Norouz Part 2 برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۵ تلویزیون پارس
Original name: نوروز ۹۶ در مهمانی تلویزیون ایران تبریک عید وآهنگ پیاله

29.73 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

With Atta بامداد آدینه با فايزه و عطا - Bamdade Adineh Sept/ 7/
Original name: Norouz Part 3

86.55 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Bazme Norouzi 1 بزم نوروزی - Ahmad Azad Shahla Sarshar & Mojdeh Habibi
Original name: Bamdad Bamdade Adineh Aug 20

56.28 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

برنامه ویژه شب یلدا Dec/21/ شبکه جهانی تلویزیون پارس - Yalda Show Part 1
Original name: Bamdade Adineh

75.53 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخشی از برنامه بامداد آدینه با شهاب و رحمان شکوفه پور - Bamdade Adineh
Original name: Ahmad Azad & Faezeh

107.89 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۵ تلویزیون پارس بخش چهارم - Norouz Part 4
Original name: Jamshid Alimorad

39.94 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Ahmad Azad - نوروز ۹۶ در مهمانی تلویزیون ایران تبریک عید وآهنگ پیاله
Original name: Ahmad Azad Shahla Sarshar & Mojdeh Habibi

13.22 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۵ تلویزیون پارس بخش سوم - Norouz Part 3
Original name: Bamdade Adineh Show 12 / 11 /

50.01 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Ahmad Azad & Abbas Ghaderi - Bamdad Bamdade Adineh Aug 20
Original name: Ahmad Azad

118.1 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Ali Sadeghi بخشی از برنامه بامداد آدینه با علی صادقی - Bamdade Adineh
Original name: Ahmad Azad Shahla Sarshar & Mojdeh Habibi

44.37 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

احمد آزاد و فائزه برنامه نوروزی - Ahmad Azad & Faezeh
Original name: Bamdade Adineh Show

39.05 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

جمشید علیمراد در برنامه ویژه نوروز تلویزیون جهانی پارس - Jamshid Alimorad
Original name: Bamdade Adineh

41.74 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بانو فرشته ملک فرنود و بانو بدری همت یار در برنامه ویژه نوروز تلویزیون جهانی پارس
Original name: Faezeh

63.31 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Bazme Norouzi 3 بزم نوروزی - Ahmad Azad Shahla Sarshar & Mojdeh Habibi
Original name: Nima And Nava

37.62 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

با مداد آدینه شو - Bamdade Adineh Show 12 / 11 /
Original name: Bamdade Adineh Show

40.91 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

احمد آزاد مژده ای یاران - Ahmad Azad
Original name: Bamdade Adineh

7.44 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Bazme Norouzi 4 بزم نوروزی - Ahmad Azad Shahla Sarshar & Mojdeh Habibi
Original name: Ham Navazi

41.26 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Feb 18 بخشی از برنامه امداد آدینه پنجشنبه - Bamdade Adineh Show
Original name: Bamdade Adineh Show

57.76 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

March/2/ اجرای زنده دستگاه شور آواز آهنگهای پرنده تک با تو هستم - Bamdade Adineh
Original name: Ahmad Azad & Amir Rasaei

47.81 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

احمد آزاد اجرای زنده آهنگ مژده با حضور بانو فرشته ملک فرنود برنامه ویژه نوروزتلویزیون پارس
Original name: Bamdade Adineh July 6

8.81 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

2 Songs دو آهنگ با صدای فائزه - Faezeh
Original name: Ahmad Azad

19.8 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

هنر نمايي دو نو جوان ایرانی نوا و نیما صادقی بهمراه استادان نژاد و سیامک پویان - Nima And Nava
Original name: Bamdade Adineh Show

117.7 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

June/09/ بخشی از برنامه بامداد آدینه پنجشنبه - Bamdade Adineh Show
Original name: Ahmad Azad

21.92 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Christmas Part 2 بخشی از برنامه ویژه کریسمس - Bamdade Adineh
Original name: Bamdade Adineh Oct 12

111.15 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

اجرای زنده همنوازی هنرمندان در برنامه بامداد آدینه - Ham Navazi
Original name: Bamdade Adineh June 22

4.69 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Ahmad Azad & Shahla Sarshar Live Cabaret Tehran شهلا سرشار و احمد آزاد در کاباره تهران
Original name:

134.04 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Feb 11 بخشی از برنامه امداد آدینه پنجشنبه - Bamdade Adineh Show
Original name:

82.51 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

امیر رسائی و احمد آزاد برنامه نوروزی - Ahmad Azad & Amir Rasaei
Original name:

15.13 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخشی از برنامه بامداد آدینه با حضور عطا اجرای آهنگهای الله و مدرسه - Bamdade Adineh July 6
Original name:

59.82 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Das Khosh Baba Das Khosh احمد آزاد دس خوش بابا دس خوش - Ahmad Azad
Original name:

9.24 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Feb 25 بخشی از برنامه امداد آدینه پنجشنبه - Bamdade Adineh Show
Original name:

64.12 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Sogand احمد آزاد آهنگ سوگند به یاد علی نظری - Ahmad Azad
Original name:

14.62 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخشی از برنامه بامداد آدینه با شهاب کامویی - Bamdade Adineh Oct 12
Original name:

27.64 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

بخشی از برنامه بامداد آدینه با شهاب - Bamdade Adineh June 22
Original name:

42.11 MB - Source: soundcloud - FileType: mp3 - Bitrate: ~320 Kbps Play Download

Social Link's